Update Coronasituatie IKC Spoorbuurt

IKC Spoorbuurtnieuws van 31-01-2022

Beste ouder(s),

 

Op dit moment zijn alleen in de groepen 1-2b en 1-2c geen kinderen positief getest op Corona. In alle andere groepen zijn één of meerdere leerlingen positief getest. Door de hoeveelheid meldingen, quarantaine meldingen of vragen hierover is in overleg met het crisisteam besloten niet meer bij iedere positieve test een groep te informeren. Wel willen wij u vragen om uw kind goed in de gaten te houden, eventueel een zelftest te doen en de beslisboom te volgen. Daarnaast is het beleid rondom quarantaine situaties van groepen veranderd in het laatste protocol. We hanteren hierbij vanaf vandaag de volgende maatregelen:


In principe gaan groepen niet meer in quarantaine. Dit kan bij hoge uitzondering alleen op advies van de GGD. Mocht ongeveer de helft van een groep positief getest worden op Corona, kan een groep alsnog in quarantaine gaan op advies van de GGD. Wel houden wij de situatie nauwlettend in de gaten. Als een besmettingsgraad binnen 24 tot 48 uur in een groep hoog is, dan kunnen we overschakelen op thuisonderwijs voor de desbetreffende groep. We zullen hierbij steeds overleg plegen met het bovenschools crisisteam.

 

Het team van IKC Spoorbuurt zet zich in om de continuïteit van fysiek onderwijs te waarborgen. Dit vraagt af en toe om creatieve oplossingen, zeker als medewerkers positief getest worden. Daarbij geldt dat we zo tijdig mogelijk u informeren als we de bezetting voor een groep niet rond krijgen. We hopen echter ook de komende weken dat dit niet gaat voorkomen. Het is fijn om te merken dat in de samenwerking met u de communicatie soepel verloopt en dat u zelf alert bent op mogelijke Coronaklachten bij uw kind(eren). Dat wordt zeer gewaardeerd. Met deze inzet van u en ons kunnen we zo lang mogelijk fysiek onderwijs blijven verzorgen.

 

Hartelijke groet,

Dennis Burger

Directeur IKC Spoorbuurt

Logo-IKC-Spoorbuurt-def-FC Logo-IKC-Spoorbuurt-def-FC