Weekbrief 8 februari

ingevoerd op 08-02-2018

Weekbrief,  8 februari 2018

Belangrijke data

13 feb   Creamiddag dans en drama: Carnaval

19 feb   Deze week lessen uit het Nationaal Mediapaspoort

26 feb   Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

 

Directie Spoorbuurtschool

Afgelopen week is in overleg met de overkoepelende organisatie Stichting Sarkon overeengekomen dat Dennis Burger in ieder geval voor de komende vijf jaar directeur zal blijven van de Spoorbuurtschool. De trajecten die zijn ingezet en het verder doorbouwen aan de brede buurtschool vragen om stabiliteit in de aansturing. Vandaag dat er door de organisatie is gekozen om Dennis voor langere termijn te koppelen aan de school.

 

”Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Pippi Langkous

 

Uitnodiging levendige tentoonstelling ‘Op avontuur!!’

De afgelopen weken zijn onze kinderen op avontuur gegaan via de wereldoriëntatie methode Davinci. Iedere jaargroep had een eigen bestemming: De dinotijd, ridders en kastelen, China, de Egyptenaren en ook de wereld van de Vikingen is ontdekt.

We hebben veel geleerd en ervaring opgedaan.

De leerkrachten en kinderen zijn trots op de manier van werken.

Wij zijn dankbaar voor iedereen die ons geholpen heeft om dit met de kinderen te bereiken.

Wij willen u uitnodigen om van ons avontuur mee te genieten door middel van een afsluitende levendige tentoonstelling door de hele school.

U kunt samen met uw kind(eren) op avontuur door de school om naar de resultaten van elke groep te kijken. Kinderen kunnen u uitleg geven en voordoen hoe ze tot hun mooie creaties zijn gekomen.

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om te kunnen komen dan zullen de kinderen gezamenlijk een rondleiding doen met de leerkracht of bovenbouwkinderen.

 

Datum: Donderdag 22 februari

Tijd:       12.45 tot 13.45 uur

 

Ontruimingsoefening

Gisteren hebben wij een ontruimingsoefening gehad. In tegenstelling tot normaal hadden de leerkrachten de opdracht om de kinderen met jas naar buiten te laten gaan in verband met de vrieskou. De ontruiming in het gehele gebouw verliep voorspoedig. In beide gedeeltes was het alarm goed hoorbaar en hebben de kinderen op een juiste wijze de instructies gevolgd. Uit de oefening zijn enkele verbeterpunten naar voren m.b.t. de organisatie welke wij meenemen in de oefening die gepland staat zodra het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen.

 

Informatieavond Kanjertraining (herhaling)

Naar aanleiding van de oproep van afgelopen week hebben zich tien ouders aangemeld voor de informatieavond rondom de Kanjertraining.  U kunt zich voor deze avond nog aanmelden door een bericht via Digiduif naar de directie te sturen of een e-mail te sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl met hierin uw naam en de groep(en) van uw kind(eren). Vermeld in het onderwerp ‘Aanmelden Kanjertraining’. U kunt zich aanmelden tot 15 februari.

 

Lerarentekort: de realiteit (gebaseerd op artikel BN De Stem, auteur Klaske Delheij, 8-2-2018)

Het is op dit moment het meest besproken onderwerp over het onderwijs in de media buiten het televisieprogramma De Luizenmoeder: Het lerarentekort. Het is een groot landelijk probleem en de meeste scholen in Nederland moeten een of meerdere keren per maand een groep naar huis sturen doordat er geen invalleerkrachten meer beschikbaar zijn. Hoe het in de praktijk gaat voordat een leerkracht naar huis wordt gestuurd wordt hieronder geschetst.

Opdelen of naar huis sturen 

Als er ‘s morgens een zieke leerkracht is wordt de directie tussen ik om 6.15 uur en 7.00 uur op de hoogte gebracht. Direct ontstaat dan de vraag: ’Hoe krijg ik dit weer voor elkaar?’ De directie doet een aanvraag bij de vervangingspool. Anderhalf jaar geleden had je dan een vervanger, maar ze zijn nu op! Daarnaast doe ik een oproep in de team app of er collega’s zijn met een oplossing. Om 7.45 uur wordt een uiteindelijk besluit genomen over die dag. Is er een invaller of niet? Zo niet, dan begint het gesleur: ga je een klas opdelen of moet je ze naar huis sturen?” 

De huidige situatie is ongekend

Op dit moment is het beleid van de school dat als wij geen leerkracht hebben er geen onderwijs zal zijn voor de kinderen. ”Het klinkt heel makkelijk: de leerlingen verdelen over andere klassen,” ”Maar mensen weten niet hoe het in de praktijk gaat. Door het passend onderwijs zitten er kinderen in de klas die veel extra zorg en aandacht nodig hebben. Dat is ook geen probleem, maar je moet die extra aandacht wel kunnen geven. Bij het verdelen van de groep hebben meerdere groepen “last” van het feit dat er een leerkracht ziek is. Dit betekent dat als een groep van 26 leerlingen wordt verdeeld over vijf groepen er in die vijf groepen niet de kwaliteit van onderwijs kan worden geboden die zou moeten en dat de werkdruk van de leerkracht in die groep hoger wordt.  Dat is ook de reden dat de school niet voor deze oplossing kiest.  

Wat over het algemeen wordt onthouden is die keren dat een klas naar huis wordt gestuurd. Maar voor dat het zover is wordt er eerst heel veel kunst- en vliegwerk uitgehaald om te voorkomen dát dat gebeurt. De directie moet voor de leerkrachten zorgen én ervoor zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen. Dat lukt zo niet. Soms staat er daardoor een stagiaire of een onbevoegde onderwijsassistent voor de klas. Parttime leerkrachten worden gebeld of ze een dagje extra kunnen komen. Het is echt niet zo dat de leraren zich ineens en masse ziekmelden, de pool van vervangers is gewoon leeg. Een leerkracht meldt alleen ziek als het echt niet anders kan. Vaak zie je dat ze doorgaan en in de vakantie omvallen. Dit kan zo niet doorgaan, op een gegeven moment is het gewoon op. Het leerkrachtenprobleem is op dit moment de grootste zorg in het (basis)onderwijs en ook binnen de Spoorbuurtschool hebben we al een aantal keren een groep naar huis moeten sturen. We hopen met bovenstaande omschrijving meer inzicht te geven in de problemen die er zijn. In samenwerking met de bovenschoolse organisatie Stichting Sarkon wordt gekeken naar welke mogelijkheden er voor onze organisatie zijn.

 

De Jeugdarts en doktersassistente van de GGD komen binnenkort op school voor de leerlingen geboren in 2012

 

Alle kinderen geboren in 2012 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek en een gesprek bij de doktersassistente en jeugdarts.

Bij de uitnodiging ontvangt u vragenlijsten, In deze lijsten worden vragen gesteld over de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van uw kind. Wilt u deze lijsten thuis invullen en deze inleveren bij de doktersassistente op   dinsdagmorgen 20 feb., woensdagmorgen 21 februari zodat zij de lijsten kan invoeren in het dossier voorafgaand aan het bezoek van de jeugdarts.

 De doktersassistente bezoekt eerst de school, zij meet lengte en gewicht, waarbij alleen de schoenen uithoeven. Ook onderzoekt de doktersassistente of uw kind goed hoort en ziet en doet enkele ontwikkelingstestjes zoals figuurtjes na tekenen, tellen, de kleuren e.d. Bij dit onderzoek hoeft u niet aanwezig te zijn.

Bij de jeugdarts worden de resultaten van de doktersassistente besproken en wordt uw kind lichamelijk onderzocht.

Dit onderzoek en gesprek vindt plaats op school. In de uitnodiging staat hoe laat en waar u wordt verwacht. We verzoeken u op tijd te komen dan is er voldoende tijd voor het onderzoek en om met u en uw kind te praten en kunt u vragen stellen.

Tijdens het gesprek vraagt de arts u toestemming om gezondheidsgegevens, die van belang zijn voor school, met de school delen.

 

De doktersassistente is op school:  

Dinsdagmorgen 20 februari

Woensdagmorgen 21 februari

Donderdagmorgen 8 maart

 

De Jeugdarts is op school: 

Maandag 19 maart

Dinsdag 27 maart

Dinsdag 3 april

Dinsdag 24 april                                                                                                                                                    

 

Bij vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie JGZ 088-0100555 of via de website www.ggdhollandsnoorden.nl

 

Mw J. Lie-Liem, jeugdarts 

Carla Prijs, doktersassistente

 

 Bijlage buitenschoolse activiteiten

In de bijlage met buitenschoolse activiteiten vindt u deze week informatie over:

SCHOOLVOETBAL ANNA PAULOWNA 2018 reminder

Poëziewedstrijd

Schoolkampioenschap zwemmen

 

Namens het team,

Dennis Burger,

Directeur Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk