Weekbrief 1 februari 2018

ingevoerd op 01-02-2018

Weekbrief,  1 februari 2018

Belangrijke data

2 feb     1e rapport

5 feb     Ouder(kind)gesprekken t/m 23 februari rondom voortgang ontwikkeling

5 feb     Ontruimingsoefening

13 feb   Creamiddag dans en drama: Carnaval

19 feb   Deze week lessen uit het Nationaal Mediapaspoort

26 feb   Voorjaarsvakantie t/m 2 maart

 

Kanjerbeleid

Sinds dit schooljaar zijn wij begonnen met de Kanjertraining. In de groepen worden de lessen gegeven, regelmatig worden er oefeningen gedaan die passen binnen de Kanjertraining en situaties binnen en buiten worden aangepakt volgens de Kanjermethode. We merken dat de kinderen goed in staat zijn om de Kanjertaal in te zetten bij het oplossen van meningsverschillen/ conflicten en tegelijkertijd ook in de dagelijkse gang van zaken. Het team is steeds in ontwikkeling om de Kanjermethode, die voor ons zichtbaar werkt verder uit te bouwen. Om een Kanjerschool te worden doorloop je als school een traject van twee jaar. Binnen dit implementatietraject heeft de school ook Kanjerbeleid gemaakt. Dit beleid verwoord waar wij voor staan. Het Kanjerbeleid geeft weer hoe wij binnen de (brede buurt)school tegen sociaal emotionele ontwikkeling aankijken en waar wij naar toe gaan groeien. U vindt het beleid in de bijlage en op onze website. Als ouder kunt u lezen hoe de school met zaken om (wil) gaan. Op de website kunt u meer informatie vinden op http://www.spoorbuurtschool.nl/pg-31424-7-115094/pagina/kanjertraining.html

 

Informatieavond Kanjertraining

In het begin van dit schooljaar heeft er een algemene informatieavond plaats gevonden in het teken van de Kanjertraining. Destijds hebben ruim 80 ouders deze avond bijgewoond. Op basis van voldoende animo willen we een tweede avond organiseren voor de ouders die nieuw zijn hier op school of die destijds er niet bij konden zijn. Bij voldoende aanmeldingen zullen we in maart deze avond organiseren. U kunt zich voor deze avond aanmelden door een bericht via Digiduif naar de directie te sturen of een e-mail te sturen naar directeur.spoorbuurtschool@sarkon.nl met hierin uw naam en de groep(en) van uw kind(eren). Vermeld in het onderwerp ‘Aanmelden Kanjertraining’. U kunt zich aanmelden tot 15 februari.

 

1e Rapport en voortgangsgesprekken

Vrijdag 2 februari ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport. Aansluitend zullen in de periode tot de voorjaarsvakantie de ouder(kind) gesprekken plaatsvinden. U heeft zich hiervoor via Digiduif kunnen inschrijven.

 

Voortgang renovatie

Sinds begin deze week is de school water- en winddicht. Dit betekent dat er begonnen is met de afwerking binnen. Muren worden gezet en ook is er begonnen met de vloeren en kozijnen. Morgen zullen nog enkele sloopwerkzaamheden binnen het nieuwe gedeelte plaatsvinden die ervoor gaan zorgen dat we maandag verder kunnen gaan bouwen. Op dit moment gaan wij ervan uit dat de oplevering van het nieuwe gedeelte half maart/ eind maart zal zijn. We zijn hiervoor afhankelijk van de droogtijd van de vloeren. Als deze fase is afgerond zal de bouwplaats worden opgeheven en leeggeruimd. Wel zullen er in april/mei nog schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde en gevelreinigings- en herstelwerkzaamheden plaats vinden.

Gezien de uitloop van de renovatie is er besloten om het herstellen/ opknappen van het schoolplein uit te stellen tot de zomervakantie, zodat de kinderen hier geen hinder van zullen ondervinden. Op onze Facebookpagina vindt u regelmatig een foto-update.

 

Koningsspelen

Door een wijziging in de agenda zullen de Koningsspelen 2018 dit schooljaar toch op vrijdag 20 april plaatsvinden. Deze datum is intussen aangepast in de kalender in Digiduif. Wijzigt u hem ook in uw agenda? Alvast bedankt.

 

Rekenspelletjes

Regelmatig wordt ons weleens gevraagd hoe u als ouder uw kind thuis kunt ondersteunen bij taal, lezen en rekenen. Dat is natuurlijk het leukst als dit spelenderwijs gebeurt. Op de website https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/ kunt u terecht voor vele leuke rekenactiviteiten die u samen met uw kind kunt doen. Met de rekenspelletjes kun je aan de keukentafel met je kind op een leuke manier oefenen met rekenen.  Hoe werkt de aanpak?

Stap 1: bekijk de video’s en kies een rekenspelletje

Stap 2: scroll naar onderen en print de bijbehorende materialen en instructie

Stap 3: ga gezellig samen het rekenspelletje spelen 

 

Bibliotheek

Afgelopen week is in samenwerking met de huisarchitect van Kopgroep Bibliotheken de inrichting vastgesteld. De bibliotheek op school krijgt de huisstijl van Kopgroep Bibliotheken. De bibliotheek zal in stand worden gehouden doordat kinderen en vrijwilligers worden opgeleid tot bibliotheekmedewerker. Alle kinderen van de school ontvangen tegen die tijd een lidmaatschapspas. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

 

Trefwoord

Voor het levensbeschouwelijk onderwijs van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liedjes die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de derde aflevering van 19 februari tot en met vrijdag 11 mei 2018 is dit het thema Veel en Weinig.

 

Het thema ‘Veel en weinig’ begint in de midden- en bovenbouw met een interview waarin enkele kinderen reageren op drie vragen:

 

- Als je aan spullen of kleren denkt, waar heb je meer dan genoeg van?

- Waar heb je te weinig van?

- Waar spaar je voor?

 

De kinderen denken hier ook zelf over na en leren vragen te stellen zoals: Wat is eigenlijk veel of weinig? Wat vind je echt de moeite waard om te bewaren? En wat betekent het voor gezinnen die met (te) weinig geld moeten rondkomen?

 

‘Te weinig’ is lastig, maar soms kan ‘teveel’ je ook in de weg zitten. 

Met het oog op de veertigdagentijd (vastentijd) staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk verdeeld is in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver weg, iets te doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje pijn doet (en niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat je deelt in het gemis en de zorg van de ander.

Mondiaal de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samendoen met spullen en niet alleen maar voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen

 

Bijlage buitenschoolse activiteiten

In de bijlage met buitenschoolse activiteiten vindt u deze week informatie over:

SCHOOLVOETBAL ANNA PAULOWNA 2018

 

 

Namens het team,

Dennis Burger,

Directeur Spoorbuurtschool

 

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk