Weekbrief 11 januari

ingevoerd op 11-01-2018

Weekbrief,  11 januari 2018

Belangrijke data

15 jan   Deze week lessen uit het Nationaal Mediapaspoort

22 jan   Vanaf deze dag start de Cito toetsperiode Midden schooljaar

2 feb     1e rapport

5 feb     Ouder(kind)gesprekken t/m 23 februari rondom voortgang ontwikkeling

5 feb     Ontruimingsoefening

9 feb     Creamiddag dans en drama

19 feb   Deze week lessen uit het Nationaal Mediapaspoort

 

Mooi 2018

Hierbij ontvangt u de eerste weekbrief van 2018. Ik van de gelegenheid gebruik maken om u namens het team een heel mooi, voorspoedig en leerzaam 2018 toe te wensen. In 2018 zal er weer het nodige gebeuren in de ontwikkeling van de school en op het gebied van gebeurtenissen.

Ø  De oplevering en opening van de gerenoveerde school

Ø  De start van de verdere samenwerking met Kappio Kinderopvang

Ø  Een schoolbreed evenement in het kader van muziekonderwijs

Ø  Herinrichting van het schoolplein

Ø  Verdere onderwijskundige ontwikkelingen en verbeteringen welke in 2017 zijn ingezet.

Ø  Werken naar Kanjerschool met de Kanjertrainingen

Ø  Samenwerking met Sportservice verder uitbouwen tot Gezonde School

Maar bovenal willen we met samen met u verder bouwen aan de Spoorbuurtschool zoals wij het traject in 2016 hebben ingezet. Op een mooi 2018!

 Voortgang renovatie

Zoals u heeft kunnen zien neemt de centrale hal intussen de vormen aan zoals deze moet worden. De komende week zal verder metselwerk worden verricht en zullen de kozijnen worden geplaatst. Op dit moment verlopen de werkzaamheden volgens de aangenomen planning. Zodra het gebouw wind en waterdicht is zullen de dekvloeren worden gemaakt. De droogtijd van stucwerk en dekvloeren is een kritisch punt. Het hangt van de droogtijd af wanneer er verder kan worden afgewerkt. In het gebouw zijn weer diverse punten afgewerkt. Zo is de vloer in de hal bij de groepen 5 gelegd en zijn hierdoor de bouwhekken weg. Dit levert een zee van ruimte op. Natuurlijk lopen we ook tegen beperkingen en kinderziektes aan. We proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. Regelmatig vindt u een foto update op onze Facebookpagina.

 Welkom terug

Met de start van 2018 zijn ook twee leerkrachten teruggekeerd na hun zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Jennifer Sweep is sinds deze week begonnen en werkt op woensdag t/m vrijdag in groep 1-2c. In groep 5b is Annelies Middelkoop teruggekeerd van verlof. Ook zij werkt van woensdag t/m vrijdag. Welkom terug. 

Eerste rapport en ouderkindgesprekken

Begin februari ontvangen de kinderen hun eerste rapport. In de periode vanaf 5 februari zijn er in het kader van de voortgang van de ontwikkeling van uw kind oudergesprekken (t/m groep 4) en ouder-kind-gesprekken (groep 5 t/m 8). Een uitnodiging om u voor deze gesprekken in te schrijven ontvangt u via Digiduif. Houdt u dit dus in de gaten. Evenals bij de startgesprekken zullen ook nu de gesprekken weer plaats vinden na schooltijd en verspreid worden over enkele weken.  

Prestatie

Tijdens het traditionele kersthandbaltoernooi van de Polderse scholen is het team van Spoorbuurt 1 tweede geworden. Meiden van de bovenbouw van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 

Nieuws vanuit de kerk

Op woensdag 17 januari wordt er (in de Sint Jan in Breezand) gestart met de voorbereiding op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie. Het begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Mocht uw kind hier aan mee willen doen, maar heeft u die nog niet opgegeven, dan kunt u dat alsnog doen bij diaken Henk Schrader, telefoon 06 – 10 30 60 86 of per mail: henk.schrader@quicknet.nl.

Bijlage buitenschoolse activiteiten

In de bijlage met buitenschoolse activiteiten vindt u deze week informatie over:

Van het wijkteam: Budgetcursus aankondiging

 

Namens het team,

Dennis Burger,

 

Directeur Spoorbuurtschool

nieuws2 nieuws2