Spoorbuurtschool heeft basisarrangement!

ingevoerd op 07-02-2017

Bezoek onderwijsinspectie

Vandaag was voor het team van de Spoorbuurtschool een spannende dag. Twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie hebben een dag op school rondgelopen en hebben gesprekken gevoerd met teamleden, intern begeleiders, directie, ouders en leerlingen en daarnaast zijn er diverse groepen bezocht. Buiten dit gedeelte hebben de inspecteurs diverse documenten bestudeerd en hebben gekeken naar de opbrengsten van ons onderwijs.

Rond 16.15 uur werd in een gesprek met een vertegenwoordiging van het team, de directie, het schoolbestuur en de interne begeleiders feedback gegeven op hetgeen de inspecteurs hebben waargenomen. Buiten het feit dat er diverse verbeterpunten liggen voor de school kwamen zij met een eindoordeel over de school. Dit kon variëren van voldoende tot zeer zwak. De score van school is op de diverse onderdelen is als volgt:

Aanbod                                           voldoende

Zicht op ontwikkeling                      voldoende

Didactisch handelen                        voldoende

(extra) Ondersteuning                     voldoende

Veiligheid                                        voldoende

Pedagogisch klimaat                       voldoende

Onderwijsresultaten                        voldoende

Kwaliteitszorg                                 voldoende

Kwaliteitscultuur                             voldoende

Verantwoording en dialoog           voldoende

Wij kunnen u dus melden dat de Spoorbuurtschool het eindoordeel voldoende heeft gekregen. Wij zijn enorm trots op dit resultaat! De inspanningen van de afgelopen maanden zijn gezien en dit resultaat geeft ons vertrouwen dat we met elkaar op het goede spoor zitten!  

timthumb timthumb

Reacties
Reactie: (Jaap)
8-2-2017, 11:53
Dennis, Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Altijd geweten dat dit haalbaar was met het team. Complimenten voor jullie inzet en motivatie. Geweldig! Succes verder met jullie plannen. Groeten, Jaap