Weekbrief 10 januari

ingevoerd op 10-01-2017

Weekbrief, 10 januari 2017

Een mooi, voorspoedig en gezond 2017 toegewenst!

Met deze wens willen wij het kalenderjaar 2017 openen. Dit jaar hopen wij te starten met onze droom om de school grondig te renoveren, gaan we verder bouwen aan het onderwijs van de school en willen we de ingezette weg vervolgen. Dit alles samen met u als ouder van deze school.  Laten we er een mooi jaar van maken!

Digiduif

Met ingang van deze week zullen wij alle correspondentie gaan verzorgen via Digiduif. Dit betekent dat het Ouderportaal niet meer het communicatiemiddel van de school is. Op dit moment heeft ruim 80% van de ouders zijn of haar account geactiveerd. Heeft u dit nog niet gedaan doe dit dan zo spoedig mogelijk.

Lukt het niet, of bent u de code kwijt, neem dan contact op met de directie. Zij kunnen u verder helpen. Op 30 november gaat het Ouderportaal op zwart. Tot die tijd kunt u de foto’s blijven downloaden. Via https://digiduif.zendesk.com/hc/nl komt u bij de supportpagina van Digiduif. Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

 

Speerpunten spoorbuurtschool 2017-2019

Voor de kerstvakantie heeft de nieuwe directie aan het team zijn analyse van de school gepresenteerd. Deze analyse vormt de basis voor het strategisch beleidsplan voor de komende jaren. Dit plan bevat de uitwerking van de speerpunten van de school voor de komende jaren. De speerpunten komen uit het meerjarig beleidsplan. Natuurlijk is de kern van het plan goed onderwijs voor ieder kind. Het eindresultaat waar wij naar toe gaan werken richt zich op de volgende zeven peilers:

* Een brede buurtschool, waar wordt gewerkt met een aanbod 0-12 jaar binnen een eigentijds lesmodel en waar meerdere partijen samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.

* Een school waar ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staat

* Waar een goed en prettig pedagogisch klimaat is

* Waar handelings- en opbrengstgericht werken tot optimale prestaties van leerlingen leidt.

* Waar wordt gewerkt met ouder-kindgesprekken

* Waar de school herkenbaar is in haar identiteit 

* Waar naast de kennisvakken Kunst, Cultuur- en Muziekonderwijs erg belangrijk zijn!

* De komende maanden zullen wij u regelmatig informeren over hoe wij deze doelen gaan invullen en hoe wij hier als school aan werken. Een aantal speerpunten krijgt natuurlijk al invulling, maar willen we de komende jaren anders vorm gaan geven met steeds het doel voor ogen om het beste voor het kind te realiseren.

 

Schoolregels

Binnen onze school hanteren we een aantal schoolregels. Deze zijn voor iedereen gelijk en met elkaar geven we invulling aan het handhaven van deze regels. Binnen de school is er een groep leerkrachten dat zich bezig houdt met het pedagogisch klimaat van de school. Doel hierbij is om het klimaat op school verder te verbeteren, waarbij er één aanpak is in de aanpak binnen de school. De komende weken zullen de regels steeds weer terugkomen in de aanpak van de leerkracht. Daarnaast worden deze regels ook nageleefd door de vrijwilligers van de overblijf en werken we samen met de BSO. Op deze manier is het voor de kinderen ook duidelijk. In de groep spreken leerkrachten met de kinderen ook groepsregels af. Dit is aan het begin van het schooljaar ook gebeurd.

De schoolregels van onze school zijn leefregels. Ze dien ervoor om een zo prettig mogelijk klimaat binnen de school te creëren. De regels van de school zijn:

 We wandelen in de gang                               We spelen waar het mag

 We praten met zachte stem                           Ik luister en ben stil als iemand praat

 We houden de gang samen netjes                  Als iiets wil vragen steek ik mijn vinger op

 We spelen leuk, gezellig en veilig                  Ik gebruik de spullen waar ze voor bedoeld zijn.

 Ik ben aardig voor een ander                          Ik praat met respect

Schoolhandbal

Op de website kunt u het verslag teruglezen van de succesvolle deelname van de kinderen van groep 7 en 8 aan het schoolhandbaltoernooi tijdens de kerstvakantie. Klik op de link om naar het bericht toe te gaan: http://www.spoorbuurtschool.nl/nw-31424-1/nieuws

 

Schoolvakanties en studiedagen

Onder de ouderinformatie op de website en in de schoolgids vindt u de schoolvakanties en studiedagen. De agenda van Digiduif wordt de komende weken verder gevuld en hier zullen de data ook in worden vermeld.

 

Aan- en Afmelden Tussenschoolse opvang

Graag willen wij u er op attenderen dat het erg belangrijk is dat u kinderen aan- en afmeldt voor de TSO (tussenschoolse opvang). Regelmatig gebeurt het dat kinderen niet worden afgemeld. Zij zijn dan opgehaald door een ouder of oma. Intussen zijn wij op zoek naar die kinderen, dat geeft stress en onnodige bezorgdheid. Aan- en afmelden kan via het telefoonnummer van de Eetplaneet. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Welkom

Wij heten Misja Casteleijn van harte welkom als docent lichamelijke opvoeding bij onze school. Met ingang van deze week verzorgt hij de toestellessen van de kinderen voor de groepen 3 t/m 8!

De directie van de Spoorbuurtschool

ESV-Weekbrief_beeldmerk ESV-Weekbrief_beeldmerk